Jak vznikají lepty a jak se tiskne

zinkové desky před rozřezáním na menší díly

krycí vrstva asfaltu před vyrytím kresby

vyrytá kresba

leptání - kyselina prohloubí vrypy, zbytek plochy je před jejími účinky chráněn asfaltovou vrstvou


po leptání a odstranění asfaltové vrstvy je deska připravená k tisku

těsně před tiskem: na desku byla nanesena barva (z povrchu musí být barva setřena, barva zůstává ve vrypech - to je podstatou tisku z hloubky)

tiskařský lis

těsně po vytištění (pak následuje několik dní sušení, protože se tiskne na mokrý papír aby se zabránilo jeho trhání při tisku)