Tomáš Laub

narozen roku 1963

studia:

Gymnázium v Příbrami 1978 – 1982 

Střední zdravotnická škola 1982 – 1984 (nástavba Radiologický laborant)

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské university, obor Radiologický asistent, 2004 - 2007

soukromá studia grafiky (ak. mal. Marie Blabolilová)

 

Umělecké tvorbě se Tomáš Laub věnuje ve svém volném čase. Jeho hlavním oborem je grafika, kterou se zabývá od začátku osmdesátých let. Od roku 1993 vystavuje svou grafickou tvorbu na skupinových i samostatných výstavách doma i v zahraničí. Tomáš Laub se okrajově věnuje i malbě a také kresbám, které jsou nezbytným podkladem při vzniku grafik.